Agenda ledenvergadering 2022

terug naar overzicht

Dinsdag, 29 maart 2022


Uitnodiging algemene ledenvergadering

Graag willen wij de leden van HSV de Boekhorst uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 29 maart 2022. De vergadering zal plaatsvinden in het ENC De Perekker aan de Mezenlaan 22 in Boekel. We willen de vergadering om 20.00 uur starten. Tijdens de vergadering zal er voor een kopje thee of koffie gezorgd worden en na de vergadering is er nog tijd voor een gezellige afsluiting met een drankje.

We agenda voor deze avond is als volgt:

1.Opening door de voorzitter
2.Stoppen bestuursleden
3.Vaststellen agenda
4.Notulen ALV 2019
5.Mededelingen en ingekomen stukken
6.Financieel overzicht 2021
7.Verhoging contributie 2022
8.Wedstrijdkalender 2021?
9.Wedstrijden prijzengeld
10.Steigers Perekker
11.Visuitzetting Grootven, Neerbroek, vijver bij de Perekker? (najaar 2022)
12.Aanvullen visbossen
13.Herstellen houten beschoeiing Grootven
14.Plan Neerbroek ivm aanleg rondweg
15.Nachtvispassen
16.Website
17.Controleurs/ controleurspassen (controleurs van de visclub en de BOA’s)
18.Rondvraag
19.Sluiting
20.Kascontrole door 2 leden/ aanwezigen


Het bestuur,
HSV De Boekhorst

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies