Controleurs

Dit jaar verdelen we de taken en werken we met zogenaamde werkgroepen.

Jan Ooms is verantwoordelijk voor de werkgroep Controleurs .

06 43025110

Onderstaande personen zijn belast met de controle op de naleving van de regels van HSV "de Boekhorst".
U zult ze dan ook regelmatig tegenkomen aan de waterkant.


Controleurs: Rick Bevers, Tinus Bijvelds, Willy van Lanen, Gerrit van Rossum, Hans van der Wijst, Arie Bijvelds, Toon  Jonkers,  Paul Swinkels, Jeroen Manders,  Willem Manders , A. van Asperen, Ad Ooms en Erwin Lok .

Bestuurleden kunnen ook optreden als controleur.

Het hinderen, beledigen of bedreigen van de door de vereniging aangestelde controleurs is verboden. Dit betekent onmiddellijke intrekking van de vergunning. Bij het bedreigen van een controleur zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

HSV "de Boekhorst" controleert op geldige visbewijzen en of gedrags regels worden nageleeft zoals deze in het reglement zijn opgenomen. Een ieder die gebruik maakt van onze visvijvers dient deze te kennen en volle medewerking te verlenen aan de controleurs.

Het Bestuur.