Contributi en LedenAdmin.

HSV de Boekhorst

Wij als bestuur hebben besloten om de ledenadminstratie uit te laten voeren door sportvisserij Nederland. Dit scheelt ons als vrijwillig bestuur ontzettend veel administratief werk.

Met ingang van dit jaar zal de contributie niet meer geschieden via ons vertrouwde rekeningnummer, maar wordt de inning gedaan door Sportvisserij Nederland

Voor vragen over de contributie en vispas moet je voortaan bij Sportvisserij Nederland zijn, bereikbaar op tel. nr. 0900-2025358, of mailen naar ledenadministratie@vispas.nl

Begin november zal de contributie geïnd worden van de leden die een automatische incasso hebben. De overige leden krijgen begin november een factuur met een acceptgiro. Bij de factuur met een acceptgiro worden € 5,00 adminstratiekosten doorberekend.
Mvg. Het bestuur