Onze vijversViswater HSV "de Boekhorst":. 

Alle vijvers zijn Sportvisvijvers (Alle gevangen vis terugzetten; verboden mee te nemen):
1) Het Grootven (tegenover Grootven 1 in Venhorst).
2) Visvijver “Neerbroek“ aan Neerbroek in Boekel.
3) De Schaatsvijver (alleen de vijver aan het hoge gedeelte bij Natuurcentrum de Perekker aan de mezenlaan in Boekel; zie tekening in clubgebouw Perekker).

Vissen is toegestaan 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang;
Nachtvissen is ten strengste verboden.

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of diefstal van goederen op het terrein gepacht door de vereniging.

Het is verboden om:
A: Op het terrein afval, papier, plastic, etensresten, flessen etc. achter te laten.
Neem dit afval mee naar huis.
B: Open vuur, kampvuur e.d. te maken.
C: Gebruik te maken van  kooktoestellen, barbecues e.d..
D: Gebruik te maken van alcoholische dranken, drugs e.d..
E: Vis mee te nemen.
F: Radio`s te gebruiken of op andere wijze de rust te verstoren.
G:Afrasteringen, aanplant, oeverbeschoeiing, oevers e.d. te vernielen
(kosten van vernielingen worden verhaald op de koper van deze vergunning).
H: Te vissen in het riet of zich daarin te bevinden.
I: Honden los te laten lopen of honden te laten zwemmen.
J: Zonder medeweten van het bestuur vis uit te zetten.
K: Karpertenten, windschermen e.d. te plaatsen (een paraplu mag wel).
L: Het looppad te belemmeren.
M: In de visvijver te zwemmen of met een boot op de vijver te gaan.
O: Met fietsen of scooters op het terrein te komen.
P: Vissen te mishandelen of te kenmerken.
Q: Tijdens wedstrijden van de visclub te vissen.