Reglement

Viswater HSV "de Boekhorst":.

Alle vijvers zijn Sportvisvijvers d.w.z. dat alle gevangen vis teruggezet moet worden; het is verboden de vis mee te nemen en verboden tijdelijk te bewaren buiten de wedstrijd om:
1) Het Grootven (tegenover Grootven 1 in Venhorst).
2) Visvijver “Neerbroek“ aan Neerbroek in Boekel.
3) De Schaatsvijver (alleen de vijver aan het hoge gedeelte bij Natuurcentrum de Perekker aan de Mezenlaan in Boekel; zie tekening in clubgebouw Perekker).

Vissen is toegestaan 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang;

Nachtvissen is ten strengste verboden. (Met uitzondering tijdens de nachtviswedstrijden die door de club georganiseerd worden)


De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of diefstal van goederen op het terrein gepacht door de vereniging.

Het is verboden om:
A: Op het terrein afval, papier, plastic, etensresten, flessen etc. achter te laten. Neem dit afval mee naar huis.
B: Open vuur, kampvuur e.d. te maken.
C: Gebruik te maken van gastoestellen, kooktoestellen, barbecues e.d..
D: Gebruik te maken van alcoholische dranken, drugs e.d..
E: Vis mee te nemen.
F: Radio`s te gebruiken of op andere wijze de rust te verstoren.
G:Afrasteringen, aanplant, oeverbeschoeiing, oevers e.d. te vernielen
H: Te vissen in het riet of zich daarin te bevinden.
I: Honden los te laten lopen of honden te laten zwemmen.
J: Zonder medeweten van het bestuur vis uit te zetten.
K: Karpertenten, windschermen e.d. te plaatsen (een paraplu mag wel).
L: Het looppad te belemmeren.
M: In de visvijver te zwemmen of met een boot op de vijver te gaan. (voerboot mag wel)
O: Met fietsen of scooters op het terrein te komen.
P: Meer dan ½ liter voer of ¼ liter bollies te voeren.
Q: Vissen te mishandelen of te kenmerken.
R: Tijdens wedstrijden van de visclub te vissen.
S: Vis mee te nemen of in bezit te hebben (dus ook niet in leefnet); Sportvijver alle vis terugzetten!