Regelement Clubkampioenschappen

Wedstrijdreglement Clubkampioenschap Visclub “de Boekhorst” versie 01-03-2015.
Deelnemers moeten in bezit zijn van de juiste vergunning.
Inschrijven tot 08:30 uur.

1)Loting 08:30 uur.
2)Op het vooraf uitgezette nummer gaan zitten. (Indien mogelijk wordt vooraf besproken waar we gaan zitten).
3)Aanlopen 08:45 uur
4)Aanvang wedstrijd 09:15 uur
5)Einde wedstrijd 11:45 uur
6)Vissen met vaste hengel, hengellengte is vrij.
7)Vissen met dobber en/of op zink met een enkelvoudige haak.
8)Het vissen met een hair is toegestaan.
9)Voeren max. 250 gram.
10)Junioren krijgen voer van de visclub, Senioren eigen voer.
11)Het gebruik van rode made en verse vase(muggen larven) is verboden.
12)Leeftijds klasse Junioren tot en met 11 jaar (peildatum 1 januari).
Junioren van 12 t/m 15 jaar.
Senioren vanaf 16 jaar.
13)Fijnmazig leefnet en schepnet is verplicht.
14)Alle gevangen vis telt.
15)Er zijn vier wedstrijden voor de junioren, en 6 wedstrijden voor de senioren (Bij JR tellen de drie beste wedstrijden mee voor het clubkampioenschap, bij de SR 4 van de 6 beste).
16)Junioren vissen op lengte
17)Is na 4 wedstrijden bij de junioren het aantal punten gelijk, dan telt de totale lengte, is dat gelijk dan telt het totaal aantal vissen.(Gerekend van de 3 beste wedstrijden)
18)Senioren vissen op aantal en op gewicht.
19)Is na 4 wedstrijden bij de senioren het aantal punten gelijk, dan telt het totale gewicht, is dat gelijk dan telt het totaal aantal vissen (Gerekend van de 3 beste wedstrijden)
20)We vissen volgens het puntensysteem (grand prix systeem)
21)Nr’s. 1 krijgen 15 punten, nr’s. 2 krijgen 13 punten, nr’s. 3 krijgen 11 punten, nr’s. 4 krijgen 10 punten, nr’s. 5 krijgen 9 punten enz. enz.
22)Bij de senioren BV. 15 punten voor het aantal, en 15 punten voor het gewicht is samen 30 punten, is 15 punten voor het eindklassement. Nr. 2 krijgt 13 punten, Nr. 3 krijgt 11 punten enz. enz.
23)Bij deelname aan de wedstrijd (minimaal 1,5 uur gevist) krijgt men 1 punt extra.
24)Dus bij deelname van 4 wedstrijden krijgt men bij het eindklassement dus 4 punten extra.
25)De uitslagen van de wedstrijden voor junioren en senioren kunt u altijd nalezen in het publicatiebord bij de visvijver en in het weekblad.
26)JR minimaal drie wedstrijd vissen en SR minimaal 4 wedstrijden wil men voor een prijs in aanmerking komen.
27)Heeft men drie of 4 wedstrijden gevist, maar niets gevangen krijgt men toch een prijs. (dit is van toepassing zowel voor de junioren als de senioren).
28)Tijdens de wedstrijd is het voor andere vissers dan de wedstrijdvissers verboden te vissen vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd tot einde wedstrijd.
29)Prijsuitreiking voor junioren en senioren vindt direct plaats na de laatste wedstrijd aan de visvijver.
30)Prijzen junioren tot en met 11 jaar; Alle deelnemers krijgen hengelsportmaterialen (gemiddeld ± € 10,00 per persoon) Nr. 1,2 en 3 krijgen ook een beker.
31)Prijzen junioren van 12 t/m 15 jaar; 1e prijs envelop met
€ 15,00, 2e prijs envelop met € 12,50, 3e prijs envelop met € 10,00,
de overige deelnemers krijgen een envelop met € 5,00.
Nr. 1,2 en 3 krijgen ook een beker.
32)Prijzen senioren vanaf 16 jaar, alle deelnemers krijgen een levensmiddelenpakket ter waarde van € 25,00.
35) Prijzen moeten door de winnaars zelf worden afgehaald, of, indien
dit niet mogelijk is, dit duidelijk, vooraf aan de
prijsuitreiking, door geven aan het bestuur wie dan de prijs in
ontvangst kan nemen. Prijzen worden niet nagebracht of zonder te
weten aan derden meegegeven.
36) In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet
besluit het bestuur.

Wedstrijdreglement Open viswedstrijd Visclub “de Boekhorst”
1)Deelnemers moeten in bezit zijn van de juiste vergunning.
2)De open wedstrijd wordt voor junioren en senioren op de zelfde
dag gevist.
3)Inschrijven tot 08:30 uur.
4)Loting 08:30 uur.
5)Op het vooraf uitgezette nummer gaan zitten. (Indien mogelijk wordt vooraf besproken waar we gaan zitten).
6)Aanlopen 08:45 uur
7)Aanvang wedstrijd 09:15 uur
8)Einde wedstrijd 11:45 uur
9)Hengelkeuze (vaste hengel, werphengel enz.) en aas (made, bollie, dood aasvisje enz.) is vrij. Het vissen met kunstaas (spinners, pluggen, twister enz.) is verboden.
10) Voeren max. 250 gram.
11) Junioren en senioren moeten zelf voor voer zorgen.
12) Het gebruik van rode made en verse vase(muggen larven) is
verboden.
13) Leeftijds klasse Junioren tot en met 11 jaar.
Junioren van 12 t/m 15 jaar.
Senioren vanaf 16 jaar.
14) Fijnmazig leefnet en schepnet is verplicht.
15)Alle gevangen vis telt.
16)We vissen per leeftijdsklasse op de grootste vis.
17)Is de lengte van de vis gelijk, dan telt het aantal vissen, is dat gelijk dan beslist de wedstrijdcommissie door loting.
18)Tijdens de wedstrijd is het voor andere vissers dan de wedstrijdvissers verboden te vissen vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd tot einde wedstrijd
19)Prijsuitreiking vindt direct plaats na de wedstrijd aan de visvijver.
20)Prijzen worden verdeeld in verhouding van 1 op 3, men moet wel vis gevangen hebben wil men voor een prijs in aanmerking komen.
21)Prijs junioren tot en met 11 jaar; zie punt 24.
22)Prijs junioren van 12 t/m 15 jaar; zie punt 24.
23) Prijs senioren vanaf 16 jaar; zie punt 24.
24)Nr 1, waardebon van euro 10,00, Overige prijswinnaars een
waardebon van euro 5,00
25) Prijzen moeten door de winnaars zelf worden afgehaald, of, indien dit niet mogelijk is, dit duidelijk, vooraf aan de prijsuitreiking, door geven aan het bestuur wie dan de prijs in
ontvangst kan nemen. Prijzen worden niet nagebracht of zonder te
weten aan derden meegegeven.
26)In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet besluit het bestuur.